https://www.facebook.com/Katviseur-Gedragstherapie-katten-363054987233043/?fref=ts
https://www.linkedin.com/in/coby-malogrino-4938792?trk=nav_responsive_tab_profile
https://twitter.com/katviseur1

Waarom gedragstherapie?

Omdat er een probleem is! 
Alles wat jij als eigenaar als probleem ervaart is ook een probleem. Probleemgedrag kan plotseling ontstaan maar het kan zich ook langzaam ontwikkelen. Als gedragstherapeut kan ik hulp bieden om de kat van zijn ongewenst gedrag af te helpen.

Ongewenst gedrag van je kat kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan bijvoorbeeld de leefomgeving veranderd zijn, of is de gezinssamenstelling gewijzigd. Ook kan er sprake zijn van een trauma of gebrek aan aandacht.

Gedragsproblemen kunnen erger worden zonder professionele hulp
Als een gedragsprobleem niet de juiste aandacht krijgt kan het probleemgedrag toenemen waardoor de kans bestaat dat je je gaat ergeren aan de kat. Veel katten worden afgestaan omdat de eigenaar niet meer weet hoe er mee om te gaan. Tijdig hulp inroepen kan dus veel narigheid voorkomen.

Al van alles geprobeerd?
Je hebt je probleem waarschijnlijk al met iemand besproken of op internet gekeken hoe anderen hiermee omgaan. Je hebt goedbedoelde adviezen gekregen maar die helpen niet. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat de motivatie van de kat is om bepaald gedrag te vertonen. Daar probeer ik samen met jou achter te komen en als we dat weten kunnen we het probleem gaan aanpakken.