Algemene voorwaarden

1. Definities


2. Toepasselijkheid


3. Afspraken

3a. Regels in de salon

3b. Ziekte, pijn of trauma
Ziekte, pijn of trauma bij de kat moeten vooraf gemeld worden. De trimsalon is niet verantwoordelijk voor wonden, pijn of jeuk/ irritatie aan de huid die  is ontstaan door het wegscheren van vilt. In het geval dat de kat tijdens de behandeling directe (medische) hulp nodig heeft, is de trimsalon bevoegd een dierenarts in te schakelen. Alle door de trimsalon, in dit kader te maken kosten, komen voor rekening van de eigenaar van de kat.

3c. Vlooien, teken en huidschimmel

 

4. Betaling


5. Meerprijzen

6. Aansprakelijkheid

7. Garantie


8. Reclame
Reclames ter zake van een door klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de kattentrimsalon te vervoegen. Reclames ter zake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon te zijn ingediend.


9. Overmacht


10. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met klant/opdrachtgever, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.